Voel

Adem

Aandacht vrij in het nu

Welkom

We leven in woelige tijden. Er zou veel moeten veranderen in hoe we met de natuur en elkaar omgaan. Veel mensen en instanties zijn dan ook bezig met veranderingen. Toch, als we wat kritischer kijken, zijn we nog te vaak bezig met ‘pappen en nathouden’ of ‘kosmetische veranderingen’ en laten we de ‘kern’ van wat ons uitnodigt tot werkelijke verandering ongemoeid. Laten we maar eerlijk zijn: we zijn bang om te veranderen; individueel en collectief.

Toch is het leven verandering en spoort ons, in deze zin, voortdurend aan ons verder te ont-wikkelen. Wij maken ons leven in-gewikkeld door niet naar de crisis en signalen uit ons systeem te luisteren die erop duiden dat het systeem aan een correctie toe is en zich wil door ont-wikkelen tot een nieuw geheel van hoger orde. Als we crisis signalen ontvangen dan reageren we daar meestal op door een manier te vinden om ons beter aan te passen aan wat we zien als een ongewenste situatie of we proberen de bestaande situatie te verbeteren.

Changespirators is een benadering die luistert naar crisis en signalen vanuit individuen of groepen en die serieus neemt. We nodigen mensen of groepen uit, oude belemmerende patronen en gewoontes te zien voor wat ze zijn en ze dan los te laten. Hierdoor maakt men  ruimte voor het nieuwe dat zich wil ontvouwen. Het bijzondere van Changespirators is dat het ‘nieuwe’ dat wil ont-vouwen, zich al aandient in ons gevoel en intuïtie! We hoeven dus niet een lang stappen traject te volgen maar het nieuwe juist toe te laten en tot leven te brengen.

Evenementen