Je kunt je via het aanmeldformulier inschrijven voor deelname aan één van onze programma’s of retraites.
Na de bevestiging van je aanmelding per mail ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld. Nadat de betaling voldaan is is je inschrijving definitief.

Bij voldoende aanmelding voor het programma ontvang je van ons een definitieve bevestiging met informatie over de start van het programma. Het kan voorkomen dat je pas een week voor aanvang van de eerste lesdag deze bevestigingsmail van ons ontvangt. De totale factuur voor het programma ontvang je na de definitieve bevestiging van de start van het programma.

Een aantal dagen voor aanvang van het programma ontvang je de laatste praktische informatie.

Betaling

Betaling van het inschrijfgeld van €250,- dient te geschieden binnen 2 weken na aanmelding voor het programma te zijn gedaan. De rest van de kosten dienen binnen 2 weken na het versturen van de definitieve factuur te zijn voldaan. Na betaling van het overeengekomen bedrag op rekeningnummer NL59TRIO0198476302  t.n.v.  F.R. Bakker onder vermelding van het programma en startdatum is je deelname definitief. Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

  1. Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail of de post.
    Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig
  2. Een aanmelding voor een programma kan tot 6 weken voor de geplande datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor de eerste lesdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering van 4 weken tot een week voor aanvangsdatum wordt 75% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvangsdatum of het niet aanwezig zijn bij aanvang van de training, is geen restitutie mogelijk.
  3. De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere programmadagen met opgave van redenen te verzetten.
  4. Bij afwezigheid, ziekte of voortijdige beëindiging van het programma, wordt geen compensatie of restitutie verleend.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en de manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zichzelf en zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan het programma informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. Op geen enkele wijze kan de trainer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Geheimhouding

Hoewel de focus tijdens de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

Vertrouwelijkheid

De ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld.

Overig

Deelname aan het programma betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.