Changespiratie inspiratie voor verandering

Wel of niet veranderen is een (lastige) vraag

Mensen, bedrijven of groepen willen wel veranderen maar vinden dat een lastig proces. We zijn vaak bang om te veranderen. De veel gehoorde mantra is ‘ja maar’. “Ja maar mijn hypotheek, mijn baan, mijn huwelijk, de winst, onze concurrentiepositie, de aandeelhouders, het bestuur, etc. Veranderen gaat altijd gepaard met de angst voor verlies van controle.

De huidige werkelijkheid

Onze wereld zit in een overgangsfase van het rationele, individualistische en materialistische wereldbeeld naar een nieuwe zienswijze gebaseerd op samen, gelijkwaardigheid en integratie van masculien en feminien of van ratio, gevoel en diepgang.

Elk systeem, komt in een overgangsfase als het vastloopt in zijn eigen starheid. Dit vastlopen kenmerkt zich op wereldniveau door o.a. ongelijkheid, politieke-, financiële- en milieucrises. Bij het individu door een gezondheidscrisis, o.a. een epidemie van overgewicht, burn-out, depressie. De verandering in welk systeem dan ook wil zichzelf ‘doen’ of manifesteren als we het maar toelaten.

Changespiratie is het antwoord

Changespiratie is uniek in onze wereld van verandering! Het gaat niet uit van het ‘managen’ van verandering maar juist op het inspireren en faciliteren ervan, zonder voorbij te gaan aan de weerstand en angst tegen verandering.
Changespiratie gaat ook uit van het feit dat het nieuwe, de Vision, zich al aandient en wil ontvouwen. Van ‘oud en vertrouwd’ naar het nieuwe dat al gevoeld en gezien kan worden achter de controle en angst. Veranderen is inherent aan leven of we het ‘leuk’ vinden of niet. In een wereld van rationaliteit, beheersen en controle is Changespiratie heel erg nodig.

Voor wie

Veel mensen hebben behoefte aan verandering. Eigenlijk verkeert iedereen die een hulpverlener zoals een huisarts, psycholoog of coach bezoekt, in een veranderingscrisis. Hetzelfde geldt ook voor groepen of bedrijven die zich door willen ont-wikkelen.

Meestal is het traject dan een van (her)aanpassen aan de wereld om hen heen, zoals werk, relatie, etc. Changespiratie ziet de symptomen juist als teken dat het systeem wil veranderen maar mensen dit tegenhouden uit angst.

Hoe doen we dit

Verandering moet niet zozeer gemanaged en beheerst worden maar juist geïnspireerd en begeleid.

Er is een crisis tussen ‘oud en vertrouwd’ en een nieuw vergezicht waar de contouren nog onduidelijk zijn. Het ‘oude’ is in verdediging en past te tactiek ‘verdeel en heers’ toe. Het nieuwe kan zich alleen manifesteren als er ruimte ontstaat door het onder ogen zien en loslaten van het oude.

Beide elementen: corrigeren van wat niet meer bruikbaar is en het toelaten van de Vision noemen we Changespiratie en degenen die dit proces hebben leren begeleiden Changespirators.

Het gaat hier om is een benadering met ‘open vizier’, frank en vrij de situatie tegemoet treden en onder ogen zien. Hierdoor raken mensen zelf gemotiveerd, hun complete leven anders in te vullen. De Changespirators begeleiden hierbij op elk levensniveau  aan de hand van bijvoorbeeld de leefstijl piramide.

Het programma

Van Verdeeldheid naar Heelheid

Changespirators biedt de volgende programma's aan:

Basisprogramma’sOntdek Je zelf , Female Touch , Changespirators voor mannen en 11 daagse retraite.

Verdiepingsprogramma’s: Vernieuwend Verdiept, Female Touch en Changespirators in de praktijk.

Weekend-retraite Ont-dek je Vision: is onderdeel van zowel de basis- als de verdiepingsprogramma’s en kan soms als losstaande weekendretraite gevolgd worden.

Zomer Gezinsretraite: 5 daagse retraite met het gehele gezin