Dream it, feel it, do it 

Ontketen
Maak verbinding en kies voor Leven ipv Overleven

Adem

Aandacht vrij in het nu

Welkom

Het gedachtengoed van Changespirators is dat het leven in al zijn aspecten altijd in beweging is en zich voortdurend vernieuwt en ontwikkelt. Wat niet goed meer functioneert wordt losgelaten; wat nog wel functioneert wordt meegenomen in het nieuwe. Dat werkt alleen als je de beweging toelaat en faciliteert voor dit laatste hebben we 4 acties die tegelijkertijd plaatsvinden: ont-spannen; ademen; in je gevoel komen en je aandacht vrij hebben. Dit noemen we Dediteren! Dediteren is het omgekeerde van mediteren. Mediteren komt van het Latijnse woord Meditatio wat letterlijk overpeinzen, reflecteren betekent ofwel naar binnen. Dediteren komt van het Latijnse woord Deditio dat overgave betekent. Echte verandering komt tot stand als je je kan overgeven aan de Levenskracht.

 

Changespirators faciliteren dit proces. in wezen is alles er al dus doen niet aan stappenplannen of therapieën. Wij gaan niet uit van problemen maar van Wie je werkelijk bent. Dit doen we zowel bij individuen als bij groepen in teams, gemeenten of bedrijven.

Evenementen