2 februari 2020 ont-moetingsmiddag te Renkum

02-02-2020 Ont-moetings middag 2 februari 2020

Ookal zijn Frans en Lonnie momenteel in het buitenland de ont-moetings middagen gaan gewoon door ! Zelfde locatie iets andere invulling met meer nadruk op het kaartspel en de moxa deditatie.
Changespirerende ont-moetings middag met introducé, voor iedereen die nu of in het verleden aan onze ontwikkelprogramma’s heeft meegedaan. 
Voor slechts €7,50 p.p. weer even contact maken met dat waar het werkelijk om gaat
samen en met gelijkgestemden ! 

We beginnen om 14.30 uur en we verwachten rond 18.00 uur je weer uit te zwaaien.
Aanmelden doe je via een berichtje naar info@changespirators.com

Let op : kleine groep dus wees er snel bij !!

We ont-moeten je graag op de Theophile de Bockweg 43 te Renkum.