Changespirators Ont-moetingsdag met INTRODUCÉ 5 Augustus 2018

05-08-2018 Changespirators Ont-moetingsdag met INTRODUCÉ

We willen jullie iedere eerste zondag van elke maand uitnodigen voor de Changespirators Ont-moetingsdag. Deze dag vullen we ter plekke in naar wat de behoeftes zijn. De ervaring leert dat het altijd om wat het is om te Leven gaat en de uitdaging die we daarin zien! Ook kunnen we samen mediteren, van gedachten wisselen, wandelen in het bos, etc. De ont-moetingsdag is bedoeld voor iedereen die onze programma's heeft gevolgd dan wel alsnog volgt en je kunt deze dag een INTRODUCÉ meenemen. 
De eerstvolgende ont-moetings zondag is 5 Augustus te Renkum beginnen we  om 14.30 en het duurt tot 18.00 uur. De bijdrage per deelnemer is €7,50. Geef je  van te voren op door te mailen naar Femke.