Een vernieuwende kijk op het benaderen van mensen die zorg vragen

Een mens is meer dan zijn lichaam, zijn emoties, ratio en geest. En toch benaderen we vanuit de gezondheidskunde de mens die zorg vraagt nog steeds op deze manier. Is ook niet zo gek want we hebben het zelf niet anders geleerd. Daarom dit traject om mensen weer in hun totaliteit en verbonden met de wereld om hem heen te zien en te benaderen.  Je eigen voorbeeld is daarbij essentieel.


In het kort leer en ervaar je in de "opleiding" 

  • Hoe je je medemens 'intrinsiek' motiveert om zijn/haar leven te veranderen.
  • Hoe de verandering in z'n werk gaat op alle levensterreinen en integraal
    • We maken hier bij gebruik van de Leefstijl piramide van Frans Bakker dat verder gaat dan de lichamelijke benadering
  • Een benadering vanuit een ander paradigma
    • Uit het rationeel, individualistisch, materialistisch, reductionistisch, paradigma  naar (en in) het paradigma van verbinding, dynamisch evenwicht tussen ratio en gevoel, masculien en feminien, 'binnen' en 'buiten', samen (hang), 'respons-ability, etc.
  • Dat jijzelf je voornaamste 'instrument' bent in een helend proces.

In deze info sessie krijg je een kort voorproefje door Frans Bakker.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in/ op het brede terrein van de zorg, dus als jij dat ook zo voelt dan wil je zeker de info sessie niet missen