Changespirators

Wij zijn Changespirators!

Een collectief van mannen en vrouwen die bezield zijn met passie voor Leven.
We inspireren en begeleiden veranderingen van individuen en groepen

We hebben allen een achtergrond in de persoonlijke hulpverlening of in het bedrijfsleven. We raakten gefrustreerd door de beperkende paradigma’s waarin we opereerden. Het scheen ons toe dat onze bemoeienis met mensen anders kon en moest. We zijn toen een proces aangegaan waarin we ontdekten dat onze benadering zich inderdaad veel dichter bij onszelf en de mensen waarmee we werkten kon afspelen.

Wij gingen (en gaan) allemaal door een levensproces waarin we ontdekken dat onze onderliggende droom waar gemaakt kan worden. Beter nog: we maken onze droom dagelijks waar!

Achter de wolken schijnt altijd de zon

Onder alle patronen die we aangeleerd hebben, schuilt een visioen van hoe ons leven er werkelijk uit wil zien. Dit visoen is vaak onderdrukt, omdat het niet strookt met het heersende denkbeeld waarin we groot gebracht zijn. We hebben ontdekt dat, als we onszelf de ruimte geven, ons leven zich begint te her-oriënteren en te her-organiseren. Het droom-visoen komt boven, oude gewoonten en opvattingen worden losgelaten en een nieuwe werkelijkheid dient zich aan.
Deze werkelijkheid is voortdurend in beweging, vol passie en creativiteit en vernieuwt zich voortdurend.

Dit proces is zo effectief gebleken, voor onszelf en anderen, dat we deze nieuwe benadering met anderen willen delen, als individuen en als groep. We willen dat zo veel mogelijk mensen ook hun eigen droom gaan leven!

Klik op een van onze namen en hoor/ lees ons verhaal……..

Ook in de foto 
Niek Windt | Monique- Cecile Roelandt | Marlies Mol | Gert Kampert 
Stef Jacobs