Moniek Jacobs

Bij de naamswijziging van Vernieuwend Coachen naar Changespirators maakt mijn hart een sprongetje. ‘Ja, dat ben ik, een Changespirator’. Bij dit woord voel ik levendigheid in me, mag ik spelen, ontdekken, doen, Zijn! Deze levendigheid is tijdens het hele Changespirerende (voorheen Vernieuwende) traject in mij ontwaakt.

Toen ik in 2014 in contact kwam met Frans en Lonnie was ik aan het einde van mijn energie. Ik zat midden in een verbouwing, hormonen speelden op en had geen idee wat ik met mijn leven wilde. Al vanaf dag 1 uit het basis programma trad er een verandering op. Eigenlijk begon het al op de dag van ontmoeting. Ik word geraakt, ik word gezien, ik mag zijn wie ík ben. Mag zijn? Er is geen andere bedoeling in het Changespirerende leven dan volledig Jezelf zijn. Dit gevoel ontroert mij nog steeds, zelfs nu ik dit schrijf. Zij zagen mij, nu ikzelf nog.

Ik stapte in het proces met het idee mezelf te moeten veranderen. Al snel ontdekte ik dat ik me niet hoefde te veranderen alleen maar te openen, te ont-moeten. Na het ont-moeten ontstond het verlangen om mezelf nog verder te ont-wikkelen en ik ging door met stap 2 uit het programma. Daar ont-dekte ik dat Changespiratie geen cursus is maar een leefwijze waar je voluit Ja tegen moet zeggen als je volledig wil leven. Het kan niet half of een beetje. Zoals Frans regelmatig zegt ‘je kunt niet een beetje zwanger zijn’. Ik kan en wil niet meer anders dan volledig Changespirator zijn. Voor mezelf en voor jou. Iedere dag weer.