Lumen Mundi

Je hart volgen kan grote consequenties hebben

Links op de foto zie je Gilbert. Gilbert kan niet lopen en heeft een verstandelijke achterstand. Zonder de steun van de Lumen Mundi  (kost) school zou de toekomst van Gilbert bijzonder somber zijn.

In Ghana, en zeker in het noorden, is er nauwelijks aandacht voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De kinderen worden gezien als straf van God en het liefst zoveel mogelijk genegeerd. Er zijn schrijnende gevallen bekend van kinderen die aan een boom gebonden worden en dan elke dag ‘gevoerd’ worden. Gelukkig zijn er ook ouders die hun kind wél als kind zien en er zo goed mogelijk mee omgaan, in een omgeving die dat niet of nauwelijks begrijpt.  

Zo goed mogelijk want de meeste ouders houden deze kinderen verborgen en zullen ze zeker niet elke dag naar een school brengen. Dat kost te veel tijd voor de veelal, erg hardwerkende, boerenfamilies. Daarnaast gaan de mensen niet extra investeren in hun ’straf’ van God.

Rechts op de foto zie je Changespirator Margreet Carpaij. Margreet was in Nederland werkzaam in het speciaal onderwijs. Na een bezoek aan Ghana hebben kinderen zoals Gilbert haar hart gestolen. Ze wil ook hen de toegang geven om zich verder te kunnen ontwikkelen, te leren omgaan met hun beperking en ze op die manier een positieve toekomst geven.  Ze is zo bevlogen dat de plaatselijke Chief haar heeft gevraagd te helpen een school op te richten in Ghana. 

Margreet heeft voor haar hart gekozen en laat alles in Nederland achter
Changespirators in haar proces een grote rol gespeeld

" Voelen wat ik ècht wil. Minder beren op de weg zien. Alles is goed! Mijn hart achterna gaan. Dingen ( Mijn leventje hier) los durven laten. Het voelt gewoon helemaal goed en dat blijkt ook wel: huis verkocht voor de gewenste prijs, op het gewenste moment.
Niet meteen in de kramp schieten als er iets tegen zit: financiën bijvoorbeeld.
Kort gezegd: gaan leven ipv overleven!" 

Ook de manier waarop de school en het onderwijs tot stand gaat komen is gestoeld op de Changespirende principes: " We gaan de school opzetten mét de ouders, mét de kinderen en mét de leerkrachten! Samen bepalen waar onze prioriteiten liggen, samen kijken welke kant we op willen!" 

16 september 2020 zal ze emigreren naar Ghana om daar letterlijk vanaf de grond een bijzondere school voor bijzondere kinderen op te richten: de Lumen Mundi kostschool.  En..... ze heeft hulp nodig!Er is een gebouw (tijdelijk), er zijn kinderen (van 2 jaar tot 12 jaar) en er is een groep fijne mensen die daar gaat meehelpen. Maar de rest is nog hard nodig !  Wil jij de school ook helpen klik dan hier 

De missie van de school
Kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking toegang geven tot onderwijs. Daarin werken aan hun ontwikkeling, hun eigenwaarde en hun zelfvertrouwen. Ze leren omgaan met hun beperking en ze op die manier een positieve toekomst geven.

We willen dat de kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking meer geaccepteerd gaan worden in de leefgemeenschap.  Ouders met een ‘abnormaal’ kind voelen zich buiten de gemeenschap staan. Het kind is immers een straf van God. In de praktijk betekent dit dat het kind de ‘straf’ krijgt.

Gelukkig zien we dat er steeds meer ouders hun kind wel meenemen de gemeenschap in. Een enkele ouder die ik gesproken heb, was zelfs trots op wat hun kind kan! Een pracht ontwikkeling die we graag willen ondersteunen. Deze kinderen zijn nooit naar school geweest. Een enkel kind met het syndroom van Down gaat wel naar school, maar zit op de veranda, terwijl de andere kinderen binnen les krijgen.

Als we in de missie beschrijven dat er meer acceptatie in de gemeenschap moet komen, klinkt het misschien vreemd dat we gekozen hebben voor kostschool. Dat lijkt een contradictie. Deze keuze heeft te maken met de cultuur. Ouders zullen hun kinderen niet elke dag naar school brengen. Dat kost te veel tijd voor de veelal, erg hardwerkende, boerenfamilies. Daarnaast gaan de mensen niet extra investeren in hun ’straf’ van God.

Visie
Vanuit de kostschool gaan we samenwerken met de lagere scholen. Kinderen met een fysieke beperking willen we laten aansluiten op een reguliere basisschool. Daar zitten immers ook de kinderen waar ze in hun latere leven veel mee in contact zullen komen! (En andersom!) We leren kinderen zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.

Op de school die aan de kostschool vastzit gaan we leerkrachten en verzorgers trainen in de omgang met kinderen met verstandelijke beperking die vaak ook een fysieke beperking hebben. 
We gaan de kinderen zeker zichtbaar maken in de gemeenschappen! Excursies in de gemeenschap, gezamenlijk speelplekken, samen naar de markt(en) gaan, voorstellingen en lezingen in de school, niet-beperkte kinderen betrekken in de school. 
Daarnaast bestaan er (nu al) plannen voor de oudere mensen met een beperking. Deze willen we graag workshops aanbieden en ze zo ondersteunen, zodat ze beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

We worden geen school met een bepaalde geloofsovertuiging. Elk geloof is welkom. We willen graag vieringen houden waarin iedereen welkom is. Een geloof hebben in Ghana is erg belangrijk. Of het nu een Christelijk geloof is, Islamitisch of een natuurgeloof, dat maakt niet uit: je gelooft ergens in.

We gaan de school opzetten mét de ouders, mét de kinderen en mét de leerkrachten! Samen bepalen waar onze prioriteiten liggen, samen kijken welke kant we op willen! Ook de kinderen gaan hierin een grote rol spelen. Dit is nieuw voor de mensen in Ghana. Zij hebben altijd geleerd te doen wat er gezegd wordt. Wij willen stimuleren dat alle betrokken zelf gaan denken: Iedereen is gelijkwaardig en heeft een eigen waardevolle mening! Ieder mens wordt gehoord en gezien!

 Wil jij Margreet en de school helpen en wil je weten hoe ? klik dan hier