Een vernieuwende Westerse meditatie om verbinding te maken met de Levenskracht : Deditatie

Het gedachtengoed van Changespirators is dat het leven in al zijn aspecten altijd in beweging is en zich voortdurend vernieuwt en ontwikkelt. Wat niet goed meer functioneert wordt losgelaten; wat nog wel functioneert wordt meegenomen in het nieuwe. Dat werkt alleen als je de beweging toelaat en faciliteert voor dit laatste hebben we 4 acties die tegelijkertijd plaatsvinden: ont-spannen; ademen; in je gevoel komen en je aandacht vrij hebben. Dit noemen we Dediteren! Dediteren is het omgekeerde van mediteren. Mediteren komt van het Latijnse woord Meditatio wat letterlijk overpeinzen, reflecteren betekent ofwel naar binnen. Dediteren komt van het Latijnse woord Deditio dat overgave betekent. Echte verandering komt tot stand als je je kan overgeven aan de Levenskracht daarom: Dediteren.

De Actieve Moksha Deditatie is een actieve verbindende vorm van meditatie en daarmee anders dan bijvoorbeeld de Oosterse. De Oosterse vormen zijn meer naar binnen gericht en worden in het Westen voornamelijk gebruikt om ons te ontspannen in ons hectische leven. De Actieve Moksha Deditatie die wij voorstaan heeft een ander fundament en gaat een stap verder, zonder de goede werking van meditatie teniet te doen, in tegendeel. Met onze actieve deditatie maak je weer bewust contact met de Levenskracht en geef je je daar aan over. We gebruiken daarom het woord dediteren in plaats van mediteren omdat dit onze basishouding in het leven is. 

Laagdrempelig en voor iedereen

Voor iedereen die op een laagdrempelige manier wil leren ademen, voelen en leren zich over te geven aan de Levenskracht hebben we een deditatie kussen speciaal voor ons laten maken in Azie. Wat het bijzondere hier aan is, is onze manier van mediteren in combinatie met het branden van het Oosterse kruid Moxa. Moxa wordt al eeuwen in de Japanse en Chinese geneeswijze gebruikt voor het versterken van de Levensenergie. Het Moxa Kussen van Changespirators heeft hier een apart compartiment voor. 

We willen dit kussen graag aan jullie presenteren en laten ervaren en zullen daarom op verschillende plaatsen in het land Moxa Deditaties aan gaan bieden. Zo gaan we 2 uur durende workshops binnenkort aanbieden (à €45,-). Check regelmatig het evenementen schema voor een ervarings mogelijkheid bij jouw in de buurt. Of stuur een mailtje aan mailto:info@changespirators.com

Moxa - een bijzonder kruid dat de Levenskracht stimuleert

Moxa heet in het Nederlands ‘bijvoet kruid’ (artemesia moxa). Het is in de Chinese Geneeskunde bekend om zijn stimulerende werking op de Chi of Levenskracht en wordt voor allerlei gezondheids redenen gebruikt. In Nederland kennen we het kruit als Bijvoet en wordt de gedroogde geperste variant ook wel gebruikt bij acupuntuur. Bij een acupunctuurbehandeling dringt de warmte en de werking van het aangestoken samengeperste Moxa via bijvoorbeeld een acupunctuurnaald het lichaam binnen en versterkt de eerdergenoemde Chi. 

Er is veel geschreven over de mogelijke werking en het gebruik van Moxa en we zullen op deze paginas er later meer over vertellen. Voor nu is het meest belangrijke dat we het gebruiken in onze Deditatie om de connectie met de Levenskracht te vergemakkelijken.