We leven in een tijd van grote veranderingen

We leven in een tijd van grote veranderingen. Geijkte benaderingen en oplossingen schieten vaak tekort.
De tijd van grote nadruk op het individu, competitie en ‘business as usual’ is plaats aan het maken voor een tijd waarin samen doen en een nieuw elan en bezieling op de voorgrond staan.
Het is tijd voor vernieuwing en een vernieuwende aanpak op alle terreinen van het leven.
Het is tijd om weer te gaan dromen en toe te laten wat zich wil ontvouwen! 

Het leven is beweging

Het gedachtengoed van Changespirators is dat het leven, in al zijn aspecten, altijd in beweging is en zich voortdurend vernieuwt en ontwikkelt. 

Elk levend systeem, hetzij individueel of collectief, vernieuwt en evolueert voortdurend; het corrigeert en zuivert zichzelf elke dag weer. Wat niet goed meer functioneert wordt losgelaten; wat nog wel functioneert wordt meegenomen in het nieuwe. Het systeem (her)organiseert / vernieuwt zichzelf  tot een geheel van hoger orde.

Althans; als we dit proces toelaten en faciliteren. Als we een droom geen gestalte geven, ontnemen we hem niet alleen zijn inherente kracht; het totale systeem komt in een kramp, een crisis. Er wil zich iets ont-wikkelen en de ‘wikkels’ van ‘oud en vertrouwd’ botsen met elkaar en vormen een spanningsveld. Dit spanningsveld kan zich bij het individu uiten in allerlei fysieke en psychische klachten en bij groepen of bedrijven zeggen we dan dat het systeem ‘vastgelopen is’.

Changespiratie biedt een ondersteunende omgeving die dit inherente proces faciliteert door de crisis met open vizier tegemoet te treden. Changespiratie laat het nieuwe, dat zich wil ontwikkelen, naar boven komen. Datgene wat niet meer functioneert wordt daarbij losgelaten.

Geen ingewikkelde constructies, technieken of handleiding. Geen stappenplannen.
Gewoon het proces z’n creatieve werk laten doen…

Wil je meer horen over waar Changespiratie op gestoeld is luister naar een radiointerview met Frans Bakker' en klik hier.

Of kijk naar dit korte filmpje klik hier