Vernieuwend is een manier van leven die je weer in contact brengt met jouw werkelijke zelf. Hierdoor word je weer intrinsiek gemotiveerd om aangeleerde patronen niet meer toe te passen; je wordt je bewust van jouw keuze tussen over-leven en Leven. 

Het vernieuwend proces raakt alle facetten van het leven; gaat over ont-moeten en ont-wikkelen en kan zowel plaatsvinden bij individuen als bij groepen.

In het vernieuwend proces erkennen we de pijnpunten die je tegen komt en gaan er voor-bij; wij zijn in staat om je Jouw vision te laten zien en we bieden je begeleiding aan om het gestalte te geven!

Hiermee zijn we uniek in het inspireren van jouw verandering.

Wil je ook Jezelf zijn en je eigen keuze maken? 
Ga het proces aan met een van de volgende mogelijkheden:

Basis programma's

Verdiepings programma's/ Intensives

Retraites:

De basis programma's van Vernieuwend "ont-dek Jezelf", female touch, Changespirators voor mannen, alsook de retraite in het buitenland zijn voor iedereen toegankelijk, de verdiepingen /intensives hebben als voorwaarde dat je door het proces van Vernieuwend gegaan bent tenzij dit anders vermeld wordt.