Een Changespirerende Leefstijl, tijd voor een fundamentele verandering

We hebben jaren ons oude paradigma geleefd. Daardoor is het een gewoonte geworden met als gevolg dat die gewoonten binnen dat paradigma moeilijk af te leren zijn. Een nieuwe zienswijze gevolgd door een nieuwe actie op elk leefstijl terrein is dus nodig. Het is ook van groot belang dat we dit samen met elkaar doen. Daarom "De Changespirerende Leefstijl", een traject dat online, live en interactief geleid zal worden door Frans Bakker.

Programma
Het programma dat we voorstellen bestaat uit 7 sessies. Elke sessie gaat over een onderdeel van onze leefstijl piramide. Dat zijn dus: 1. Zingeving 2. Relaties 3. Seksualiteit 3. Werksatisfactie 5. Bewegen 6. Voeding  De 7 de sessie is een samenvatting en evaluatie. Op al deze leefstijlgebieden leer je wat de benadering is die je het beste resultaat biedt voor je welzijn en gezondheid met de minste inspanning (minimum/optimum). Dit alles altijd gebaseerd op het uitgangspunt van verbinding en niet afscheiding (‘Wij’)

Bijbehorend e-boek & Besloten Facebook groep
Deelnemers krijgen gratis het nieuwste E-book van Frans “Als ‘Ik’ plaats maakt voor ‘Wij’ wordt ‘ziekte’ ‘welzijn’ “downloaden en toegang tot een besloten facebook groep.

De tijden en data
De online Zoom sessies duren 2 ½ uur per keer en vinden plaats 1x per week op  woensdag avond van 19.30 tot 22.00 uur

De data :20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni , 24 juni en de laatste keer op 1 juli

De investering
We willen de kosten laag houden omdat we dit proces en programma van groot belang vinden helemaal in deze tijd. We vragen voor elke sessie een bijdrage van €50. Dat betekent dus een totaal bedrag p.p. van €350. Omdat we ons programma in deze tijd zo belangrijk vinden stellen we ook voor dat als je een ander mee neemt je een korting krijgt van  €75,- op het totaal bedrag. Dus dan betaal je geen €350 maar €275 pp.

Ga voor aanmelden naar de volgende link