Basisprogramma 'Ont-dek jezelf'

Changespiratie is een proces

Gedurende een aantal maanden gaan we samen door een proces en ont-dekken wie elke deelnemer is, op een 'vernieuwende en changespirerende' manier. Onze eigen gewoontes, patronen, oordelen en vooroordelen die ons belemmeren om helemaal onszelf te zijn, worden onder ogen gezien en losgelaten. Het inzicht in en gevoel van weten Wie je bent is geweldig en... enkel de eerste stap want nu is het aan jou om Jezelf helemaal te omarmen en neer te zetten. En wel op elk terrein van het leven ! Makkelijk? je hebt jaren iets anders gedaan en dat kan dus voor gewoonte trekjes zorgen. Een opgave? Dat is helemaal aan jou want je weet nu het verschil tussen overleven en leven en die keuze is aan jou!

Alleen als we ons zelf in elk opzicht kennen, kunnen we anderen echt van nut zijn.

We leren hoe we zelf authentiek aanwezig kunnen zijn, intuïtief en niet planmatig.
We leren hoe we een proces toe kunnen laten in plaats van het te sturen.
We leren dat dit proces 'zich zelf doet' als we het helemaal omarmen.
We zien dan ook dat het in deze manier van leven niet gaat om technieken of trucjes.
Het gaat om een medemenselijke en gelijkwaardige uitwisseling.

Voor wie is ont-dek jezelf
In de eerste plaats is dit proces voor je eigen ontwikkeling. Als je weet wie Jij bent en de keuze maakt om datgene wat Jij te bieden hebt op elk terrein van je leven te omarmen en neer te zetten, dan is dat het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven.

Daarnaast kan je door dit proces, anderen ook inspireren om Zichzelf te worden. Immers als je changespiratie professioneel wil gebruiken in je interactie met anderen is het van groot belang dat je handelt uit eigen ervaring en je eigen ont-wikkeling.

Changespiratie en ont-dek jezelf vormt zo de basis voor iedere professional die met cliënten of medewerkers te maken heeft en geïnteresseerd is in een effectieve, praktische, integrale benadering van het bevorderen van het wel en wee van mensen. Dit zijn onder meer: Managers, staf medewerkers maar ook artsen, therapeuten, mediators en maatschappelijk werkers, etc.

Na afloop van ont-dek Jezelf 
(weten we uit ervaring) weet jij:

  • Wie Jij bent en wat Jij te bieden hebt op elk terrein van je leven
  • Hoe je Jezelf gestalte kunt blijven geven 
  • Wat de algemene Vernieuwend grondbeginselen zijn en kun je de integrale leefstijl specifieke principes herkennen en doorzien
  • Hoe je op een medemenselijke manier een changespirerend gesprek kan voeren met een cliënt/medewerker, in de wetenschap dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn leven
  •  'Grenzen' en belemmerende patronen bij jezelf en een cliënt/medewerker te herkennen.

Ja, ik wil Mezelf zijn en het proces aangaan 
Ontdek Jezelf wordt 1 keer per jaar gegeven en alleen in een kleine groep. Dus opgeven is van belang. De eerst volgende groep zal in het voorjaar van 2020 weer van start gaan !  Voor opgave stuur je een mailtje naar ons algemene email adres info@changespirators.com Wil je meer informatie mail dan Frans.  

Locatie

De cursus zal plaatsvinden op het vestigings adres van Changespirators te Renkum dus centraal gelegen in Nederland. En in het traject is ook 1 retraiteweekend opgenomen. Deze zal plaatsvinden in ewn bosrijke omgeving. De exacte locatie wordt later bekend.

Data en Tijden
Ont-dek je zelf bestaat uit 7 lesdagen en een retraiteweekend. Het gaat in het voorjaar van 2020 weer van start en zal in principe plaatsvinden op een van de weekend dagen. De definitieve data voor de lesdagen zullen later bekend worden gemaakt.  We beginnen elke lesdag om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.

Je investering
De lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs. Het retraiteweekend is ook inbegrepen en is inclusief 1 overnachting, op basis van een 2-persoonskamer, gebruik van linnengoed, handdoeken en alle maaltijden. Het traject van 7 lesdagen en 1 weekendretraite kost €1250 p.p.
Dat is dus €139,-per dag! 

Inschrijven
Inschrijven kan door hier te klikken of een mailtje te sturen naar: info@changespirators.com