Verdiepingsprogramma’s: Het woord zegt het al, je hebt al eerder een programma bij ons gevolgd en je weet dat het niet ophoudt. De verdieping is zowel een verdieping van waar we het over hebben (het nieuwe paradigma) als ook uiteraard je eigen proces ! We bieden hiervoor de volgende mooie programma's aan die allen weer een eigen focus hebben. Het is dan ook goed mogelijk (en soms zelfs aan te raden) om meerdere verdiepings programmas te volgen! 
Vernieuwend VerdieptFemale Touch Intensive en Changespirators in de praktijk.