Changespirators in de praktijk

Verandering komt niet alleen door inzicht en intentie. Je verandert pas als je iets anders doet! Daarom: Changespirators in de praktijk.
Een groep gelijkgestemden die de basis achter de rug heeft gaat zich verder ont-wikkelen in hun ont-dekte kwaliteiten en dromen.

Dit doen ze door zich samen in te zetten voor een bepaald project dat voortkomt uit een 'droom/wens' van de deelnemers. In dit proces van ont-dekken en verdiepen leer je hoe je change kan inspireren bij anderen en jezelf. 

Duur van deze verdieping
Changespirators in de praktijk is een traject van 9 maanden. Een mooie periode om het proces te verdiepen, te oefenen en met een projectgroepje van 6 à 10 mensen iets in de praktijk neer te zetten. Het traject begint met een startdag waarop we met de deelnemers van alle projecten samen starten. We zullen ongeveer elke 6 weken bij elkaar komen op een locatie. Daarbij zal iedere projectgroep begeleid worden door de assistenten en Frans en Lonnie. Na 3 en 6 maanden is er een weekendretraite met alle projectdeelnemers bij elkaar. Het traject zullen we op gepaste wijze afsluiten op de laatste dag.

Jaargang 2018 is afgerond en de resultaten zijn fantastisch! Dus we gaan door in 2019 met als voorlopige onderwerpen: 

1. Een landelijk netwerk van Changespirators Je eigen praktijk (in de meest brede zin van het woord)  is geweldig en.... eenzaam want je weet dat het de bedoeling is om dit samen te doen! Hoe gaan we een Changespirerend netwerk opzetten waarin we samen en ieder met zijn eigen invalshoek de wereld gaan veranderen? Je eigen praktijk onder Changespirators Coöperatie U.A. is nu echt mogelijk. 

LET OP: het Coach Netwerk van Changespirators kent 2 takken

Een zoals hierboven beschreven waar de changespirators het wel erg fijn vinden om intensief met elkaar de verdieping in te gaan en een tweede waar de behoefte aan connectie met een landelijk netwerk er wel is maar minder behoefte aan het intensieve traject.

2. Changespirators voor ouderen! In veel culturen hebben medemensen met meer levenservaring een belangrijke en actieve rol in hun leefomgeving - zo niet in Nederland. Dit willen wij anders: we willen verbinding; we willen iets anders doen! Hoe en wat? We bepalen het zelf dus meld je aan als jij iets wil doen met de senioren. 

3. Een Changespirerende community in Ghana Stel je zou echt op een Changespirerende wijze willen leven, hoe zou werk en ont-wikkeling er dan uitzien? Veel meer als de Blue-Zones op deze aarde en niet zoals onze presterende maatschappij in het Westen. Er is een stuk land in Ghana en een heel stel Ghanesen dat eigenlijk het ook anders wil. Wat is er mogelijk? Wij kunnen er over soul-stormen.

Locaties
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de cursus plaatsvinden in Renkum of Driebergen. En in het traject zijn ook 2 retraiteweekenden opgenomen. Een locatie voor beide retraites is centraal gelegen in het land, in een bosrijke omgeving en vrij parkeren. 

Je investering in het intensieve traject 
De lunch, koffie en thee zijn inbegrepen in de prijs. Retraiteweekenden zijn ook inbegrepen en zijn beide inclusief 1 overnachting, op basis van een 2-persoonskamer, gebruik van linnengoed, handdoeken en alle maaltijden. Het traject van 7 lesdagen en 2 weekendretraites kost €1250 p.p.

Je investering in het minder intensieve traject
Komen we samen overeen. 

Als je hele hart zegt 'Ja, dit voelt als voor mij' maar je kan niet kiezen of je hebt een ander idee..... laat het ons weten en stuur ons een mail.

2017 - 2018 zijn onderstaande initiatieven van start gegaan

Changespirators vitaliteitsproject

Het idee is dat we samen in 'Changespirators in de praktijk' gaan onderzoeken hoe op een changespirerende manier een dergelijk project er uit zou kunnen zien in al zijn facetten (Virtueel? Doelgroep? Energie?Centrum? etc.) en wat er voor nodig is om dit te doen. 
Bijvoorbeeld stel dat het vitaliteitsproject uiteindelijk zal leiden tot een centrum dan zal dit centrum wezenlijk anders zijn dan vigerende centra.
Voorop staat het changespirerende proces: We faciliteren de bezoekers om door een proces te gaan waarin ze zichzelf opnieuw vinden, zodat het hervonden Zelf zich gaat manifesteren in alle aspecten van het leven. Want we weten dat als je dat laatste niet doet je alles weer vergeet. Het raakt dan ondergesneeuwd door oude gewoonten (patronen). Bijvoorbeeld voor iemand die zichzelf te zwaar vindt gaan we integraal te werk. Het is immers niet alleen het voedingspatroon dat moet veranderen, maar ook de manier waarop iemand beweegt, werkt, met relaties omgaat en tegen het leven aankijkt. Dit is dan een 'integrale' benadering die, als zodanig, in onze wereld nog niet bestaat! Het zou toch fantastisch zijn als onze medemensen in zo’n centrum terecht zouden kunnen. Als wij het niet samendoen, wie dan wel?
Het is, tot slot, goed om te beseffen dat 'integraal' dus niet hetzelfde is als een aantal disciplines in een gebouw neerzetten en dan samenwerken. Integraal betekent voor ons een mensbeeld gebaseerd op inherente vrijheid van jezelf zijn.
Om dit proces te kunnen faciliteren moeten we ons zelf buitengewoon goed kennen en het proces waarin we bij Vernieuwend of Ontdek je zelf begonnen zijn verder uit diepen. Dit doen we al doende……het project zelf gaat genoeg uitdagingen opleveren en daarmee komen vanzelf onze overlevingspatronen. Samen gaan we door de verdiepingsslag heen; zoals gezegd: 'al doende'. 

Changespirators
 voor kinderen en opvoeders

Het tweede project waarmee we aan de slag zijn gegaan, is een changespirerende manier om kinderen zich te laten ont-wikkelen. Hand in hand daarmee gaat de 'opvoeding' van de ouders in kwestie. Voor dit project geldt hetzelfde als we hierboven bij het vitaliteitsproject naar voren hebben gebracht. We gaan zelf leren hoe met kinderen om te gaan en wat de principes zijn van opvoeden en ont-wikkeling, vanuit een changespirerend aspect. Hoe een dergelijk programma eruit zou kunnen zien in al zijn facetten en wat er voor nodig is om dit te doen wordt als vanzelf ont-dekt!  Al werkend aan het project komen we ook weer onszelf tegen en gaan we de diepte van ons eigen proces in. Ook bij dit project is het moeilijk om van tevoren te zeggen hoe het er precies uit gaat zien. Het ontvouwt zich al doende en is niet simpelweg een verbetering van wat al bestaat. 
De Workshop Kindbewust is hier een uitvloeisel van net als Changespirerend Moestuinieren met kinderen.