VIC : om een intrinsieke duurzame verandering in iemands leven te inspireren

Vernieuwend Integraal Coachen

Om een intrinsieke duurzame verandering in iemands leven te inspireren

Inleiding
Een mens is meer dan zijn lichaam. Hij is ook gevoel, emoties, ratio en geest. Toch benaderen we vanuit de gezondheidskunst de mens die zorg vraagt nog steeds reductionistisch alsof hij niet veel meer is dan zijn lichaam met emoties die uit het limbische systeem van de hersens komen. Dat is ook niet zo gek want we hebben het zelf van huis uit en in onze opleidingen niet anders geleerd. Daarom Vernieuwend Integraal Coachen om mensen weer in hun totaliteit en verbonden met de wereld om hen heen te zien en te benaderen. 

Dat begint bij ons zelf. We gaan een proces aan waarbij je achter de (integrale) totaliteit van jezelf komt. Ook dat er een ‘diepere bedoeling’ van je leven is die voorbijgaat aan wat je aangeleerd hebt. Tot slot gaan we ervaren dat het leven gaat om verbondenheid met het leven, anderen en de natuur en niet om afscheiding en ‘overleven’. Als je dit alles niet aan den lijve ondervindt en beleeft, kun je niet een voorbeeld zijn voor je medemensen. Zoals je weet; we leren alles door het voorbeeld dat anderen geven. Dat maakt ons proces tot meer dan een ‘cursus’; het is een doorgaand proces.

Belangrijk: het is geen 'cursus' oude stijl maar een ervaringsproces. Daar moet je klaar voor zijn.
Al verschillende keren hebben we het genoegen gehad een VIC traject voor collega hulpverleners (o.a. artsen, vitaliteitscoaches, fysiotherapeuten, integratie therapeuten, etc.) te mogen begeleiden. Uit ervaring weten we inmiddels dat niet iedereen al toe is aan een vernieuwende stap. Dus een belangrijke voorwaarde is dat je bij je zelf te rade gaat waar je zelf 'staat' in je leven en wat je zelf echt zou willen doen.

Voor wie?
Voor iedereen die werkzaam is op het brede terrein van de gezondheidskunde, waaronder artsen, fysiotherapeuten, coaches etc.

Het Changespirerende gesprek: een gelijkwaardige relatie met onze medemens waarin het proces ‘zich zelf doet’
Bij het VIC proces hoort dat we een andere manier van omgaan met onze medemens leren inclusief een andere gespreksvoering. We nemen een gelijkwaardige positie in (niet een hiërarchische, of een louter ‘professionele’ en meer afstandelijke). Het contact wordt er één van ‘ont-moeten’. Je eigen voorbeeld is daarbij essentieel, zoals gezegd. In deze ont-moeting leert iemand in principe ‘wie hij/zij werkelijk is en hoe hij/zij dat zelf in de wielen rijdt. Dat betekent dat hij/zij intrinsiek gemotiveerd wordt om zijn/haar leven te veranderen op alle treden van de leefstijl piramide (oftewel alle aspecten van je leven). Dat laatste is heel belangrijk om je nieuw gevonden zingeving en ‘bedoeling’ ook werkelijk gestalte te geven en te laten beklijven in je leven.


De Integrale Leefstijl Piramide toepassen

Zoals al gezegd in het voorgaande, het nieuw gevonden paradigma moet ondersteund worden in een veranderde leefstijl. Onze leefstijl ‘staat of valt’ met onze zingeving. Als die er één is van ‘prestatie’ dan wordt alles wat we doen daardoor beïnvloed. Je eventuele afvallen wordt een ‘afval race’, je bewegen een ‘marathon’, je seksualiteit een prestatie slag. De ‘nieuwe leefstijl’ wordt gekenmerkt door eenvoud (hoe kan het ook anders). Alles in ons leven kan weergegeven worden door de formule ‘minimum=optimum’. Wat is het optimale levensresultaat met een minimum aan inspanning.

In het kort leer en ervaar je

 • Een benadering vanuit een ander (nieuw) holistisch paradigma. Van een rationeel, individualistisch, materialistisch, reductionistisch paradigma naar het paradigma van verbinding en dynamisch evenwicht tussen ratio en gevoel, masculien en feminien, samen (hang), 'respons-ability, etc.
 • Het voeren van een Changespirerend gesprek:
  • Dat jijzelf je voornaamste 'instrument' bent in een helend proces
  • Hoe je kunt leren ‘luisteren’ (met je gevoel) naar wat de ‘boodschap’ is die je medemens je wil laten horen 
  • Hoe je je medemens 'intrinsiek' motiveert om zijn/haar leven te veranderen
 • Een andere kijk op leefstijl door gebruik van de Leefstijl Pyramide
 • Een integrale leefstijl die het veranderingsproces ondersteunt en vorm geeft, gebaseerd op minimum=optimum

Hoe gaan we te werk? Kleine groepen on - en offline, syllabus en besloten appgroep.
Elk proces heeft natuurlijk tijd nodig. We houden dit zo kort mogelijk omdat door de syllabus en de appgroep ingebouwd is dat het proces altijd doorgaat. 

 • 8 Online zoom sessies
  Ons voorstel is 8 keer online bij elkaar te komen in 6 sessies van 2,5 uur en 2 sessies van 5 uur. De online sessies zullen zowel door de week in de avond als in het weekend plaatsvinden. De halve dagen online zijn uiteraard met pauzes en lunchbreak.
 • 2 x een halve dag offline sessies
  Zodra dit kan zullen we ook 2x een halve dag fysiek in plannen. Mocht dit niet lukken gaan we alsnog deze via zoom inpassen.
 • Syllabus (werkboek en dagboek) ter ondersteuning van je eigen proces
  Bij het Vernieuwend Integraal Coachen hoort een syllabus waarin het gedachtengoed en verschillende oefeningen staan weergegeven. Ook krijg je een werk-dagboek dat zelf leidend is in de zin dat je een dialoog aangaat met alle aspecten van je leven. Op deze manier gaat het proces optimaal door tussen de bijeenkomsten.

Investering en planning
De investering houden we zo laag mogelijk maar ook hier is een uitwisseling van energie belangrijk. Vanwege het online karakter en de kleine groep vragen we een investering van €995 excl btw. (mocht je als particulier mee willen doen, dan is dit bedrag inclusief)

Planning
Zondag 26 juli 9-14; Zaterdag 1 augustus 09-12; dinsdag 11 & dinsdag 25 augustus van 1930 -2200; Zaterdag 5 september 9-12; dinsdag 15 & dinsdag 29 september 1930- 2200
Zaterdag 3 oktober 9-14. De 2x off line plannen we graag samen met de groep
NB we kunnen uiteraard met de groep bepalen om data te verzetten indien meerdere mensen niet kunnen

Wie begeleiden het proces
Het proces is sterk interactief en wordt begeleid door Frans en Lonnie. Frans was vroeger huisarts, heeft meer dan 40 jaar expertise op het brede terrein van Leefstijl en is oprichter van Changespirators. Lonnie is 10 jaar bezig met vernieuwend integrale coaching, mede-oprichtster van Changespirarots en heeft ruime ervaring in het begeleiden van internationale groepen off en online.

Resoneer je helemaal mee met deze prachtige benadering? Of heb je vragen?
Laat het weten door een e-mailtje te sturen naar Lonnie@changespirators.com  of bel ons.           Lonnie op 0620016616; Frans op 0612530970.
We ontmoeten je graag !