Tippingpoint gesprekken

Als een systeem verandert dan doet het dit meestal niet geleidelijk maar via een ‘tipping' point of ‘omslag’ punt. Dit geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor het individu. 

Waarom Tippingpoint gesprekken
Werknemers op een tippingpoint zijn vaak vastgelopen. Dit uit zich soms in mentale en/of fysieke klachten als paniek aanvallen/ burnout/ RSI, maar ook in een verminderde zin om het werk (goed) te doen of gewoon niet te weten wat een juiste volgende stap is.

De zojuist genoemde symptonen zijn uiteraard niet alomvattend. Het woord 'tipping' zegt het al: er is een zetje nodig en de werknemer kan weer verder; danwel in hetzelfde werk danwel in ander werk of zelfs buiten het huidige bedrijf. Dit laatste klinkt wellicht vreemd, maar noch het bedrijf noch de werknemer zijn gebaat bij langdurige uitval.

Vandaar ‘tippingpoint gesprekken’. Dit zijn unieke gesprekken waarin een (noodzakelijk) veranderingsproces uitgenodigd wordt plaats te vinden; zonder oordeel en zonder advies. De werknemer moet zich geheel vrij voelen om echt het proces zijn gang te kunnen laten gaan.

Hoe werkt het
In het gesprek krijgt de werknemer te zien dat zijn/haar systeem vastloopt en wat er niet meer werkt. Dan wordt er uitgenodigd om, wat overbodige ballast is geworden, los te laten en nieuwe mogelijkheden te omarmen. Changespirators werkt daarbij met de inherente intrinsieke motivatie van de werknemer om zich te ont-wikkelen: dit is het zetje.

Voor wie & Investering
Tippingpoint gesprekken zijn uitermate geschikt voor werknemers die vastgelopen zijn en echt verandering willen. In de praktijk weten deze werknemers na ongeveer 3 gesprekken wat de bedoeling is van de crisis en zijn nog 3 tot 4 gesprekken nodig om de verandering te oefenen. Een typisch traject duurt dus zo'n 6/7 gesprekken. 

Contact
Changespirators heeft een tarief van €225 per sessie (gesprek) ex btw. 
Meer weten? Een gesprek plannen? Mail: lonnie@changespirators.com